Bejelentés


INGATLANJOG blog INGATLAN ADÁSVÉTELI szerződéskötés, Jogi tanácsadás!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás
Közös tulajdon megszüntetése a társtulajdonos hozzájárulásával, vagy bírósági határozattal.

A közös tulajdon lehet osztatlan közös tulajdon is.

Pl. egy belterületi építési telek osztatlan közös tulajdon megszüntetése több lépésből áll.

Ha a közös tulajdon kivásárlással nem szüntethető meg és a telekméret lehetővé teszi, akkor megoldást jelent a telekmegosztás. Ezt az önkormányzatnál és földhivatalban lehet intézni. A közműszolgáltatók hozzájárulása is szükséges, mert a gáz, víz-csatorna, áram vezetékeknek, műszakilag megoszthatónak kell lennie.

Kattintson!

 

TWITTER

Jeletkezzen a zárt INGATLANJOG csoportomba!

Mit mond a jogszabály a Közös tulajdonról?

5:83. § [A közös tulajdon megszüntetése iránti igény]
(1) A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti; az e jogról való lemondás semmis.

(2) A közös tulajdon megszüntetését a bíróság nem rendelheti el, ha a közös tulajdon megszüntetése alkalmatlan időre esik.

5:84. § [A közös tulajdon megszüntetése]

(1) A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani. A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét - ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt - megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az abban lakó tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a benne lakó méltányos érdekeit.
(2) Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, vagy a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti.
(3) A közös tulajdon tárgyának a tulajdonostárs tulajdonába adása esetén a megfelelő ellenértéket, az árverés útján való értékesítésnél a legkisebb vételárat a bíróságnak ítéletében kell megállapítania. Az ítéletben megállapított legkisebb vételárat a végrehajtás során sem a végrehajtó, sem a bíróság nem változtathatja meg.
(4) Ha olyan ingatlan közös tulajdonát kell megszüntetni, amelyben az egyik tulajdonostárs benne lakik, a bíróság őt az ingatlan elhagyására kötelezi, vagy - ha az ingatlan elhagyására kötelezés a benne lakó tulajdonostárs méltányos érdekét sérti - részére a tulajdoni hányadával arányos használati jogot alapít. A használati jog értékcsökkentő hatását az ingatlanban maradó tulajdonostársnak kell viselnie mind a magához váltás folytán fizetendő ellenértéknek, mind az árverési vételár felosztási arányának a meghatározásánál. A használati jog bíróság által meghatározott és törvény által biztosított terjedelmének jelentős túllépése esetén a bíróság a tulajdonos kérelmére a használati jogot megszünteti.
(5) Az ingatlanon fennálló közös tulajdon - ha a társasház létesítésének feltételei egyébként fennállnak - az ingatlan társasházzá alakításával is megszüntethető. Ha a közös tulajdont társasházzá alakítással a bíróság szünteti meg, a társasház alapító okiratát a bíróság ítélete pótolja.
(6) A bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.


Az osztatlan közös tulajdon speciális esete a részarány kiadásával keletkezett  OSZTATLAN KÖZÖS TERMŐFÖLD tulajdon. Erről a földhivatal honlapján a következő olvasható:

Részarány megszüntetés


2015. május 26.
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése

A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére az elmúlt években teszt jelleggel került végrehajtásra Vas megyében, ami 2014-ben fejeződött be. A Vas megyei pilot-projekt tapasztalatai alapján a Kormány új rendeletet fogadott el. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), 2015. január 8-án lépett hatályba, így megkezdődött ország szerte, ütemezve a feladat végrehajtása. A projektben közel 64 ezer, összesen 950 ezer hektár területű földrészlet, és mint egy 300 ezer kérelmező érintett.

2015-ben országos szinten 2 ütemben indulnak meg a megosztási munkák Az I. ütem áprilisban, a II. ütem júliusban indul meg. Ezt követően 2019-ig évente egy-egy ütem végrehajtására kerül sor.
Az eljárások meggyorsítása és a járási hivatalok (a továbbiakban: földhivatalok) tehermentesítése érdekében a megosztás jogi feladatait – kérelmezők tájékoztatása, nyilatkoztatása, egyezségi tárgyalás összehívása, egyezség illetve teljes körű egyezség létrehozása, az egyezségi okirat elkészítése, egyezség hiányában a sorsolás lebonyolítása – a jogi szolgáltató látja el, a földmérési feladatokat földmérő vállalkozások, vállalkozók végzik. A Földművelésügyi Minisztériummal kötött szerződés alapján a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. pályáztatás és közbeszerzési eljárás keretében végzi a jogi és a földmérési feladatok kiszervezését.

A Facebookon>> is megtalál, oldalamat kérem ossza meg ismerőseivel!

Kattintson!

 

TWITTER

 Üzenetküldés
Társtulajdonos vagyok és a következő kérdésemre kérek szépen választ:

E-mail címed:
Szöveg:

Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Hírek
Zártkert eladás egyszerűbben!

Nem kell kifüggeszteni, mint a földeladást.

tovább >>


Új INGATLANJOG Blog

Kedves Látogatóim HOZZÁSZÓLÁSSAL kérhet új témáról bővebb infót.. Dr. M.G.

tovább >>Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!