Bejelentés


INGATLANJOG blog INGATLAN ADÁSVÉTELI szerződéskötés, Jogi tanácsadás!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás
Tulajdonos társak vagy szerződésben foglaltak elővásárlási joga.

 

Eladási szándék esetén, a közös tulajdonban lévő házrészt először, a társtulajdonosnak kell felajánlani, mert ő elővásárlási joggal rendelkezik.

Ha a társtulajdonos határidőn belül nem nyilatkozik vételi szándékáról, ill nem bizonyítja teljesítőképességét az eladó harmadik személy részére értékesítheti ingatlanát, a társtulajdonos elesik elővásárlási jogától.

Ha Ön, mint vevő, olyan ingatlant akar megvásárolni, amire valakinek elővásárlási joga van, az adásvételi szerződést alá is írja az eladóval, arra nagyon vigyázzon, hogy a kifizetett foglaló visszafizetése pontosan szerepeljen a szerződésben, az adásvételi szerződés meghiusulása esetére.

2013. évi V. törvény 6:221.-223.§ Elővásárlási jog.

6:221. § [Elővásárlási jog]

(1) Ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerződéssel elővásárlási jogot alapít, és a dolgot harmadik személytől származó ajánlat elfogadásával el akarja adni, az elővásárlási jog jogosultja az ajánlatban rögzített feltételek mellett a harmadik személyt megelőzve jogosult a dolog megvételére.

(2) Ha a tulajdonos egymást követően több személynek enged ugyanarra a dologra elővásárlási jogot, a jogosultak az elővásárlási jogok keletkezésének sorrendjében gyakorolhatják elővásárlási jogukat.

6:222. § [A vételi ajánlat közlése az elővásárlásra jogosulttal]

(1) Ha a tulajdonos harmadik személytől olyan vételi ajánlatot kap, amelyet el kíván fogadni, az ajánlat elfogadása előtt köteles az ajánlatot teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal. Nem terheli e kötelezettség a tulajdonost, ha annak teljesítése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülmény miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna.

(2) Az ajánlat közlése a tulajdonos által tett eladási ajánlatnak minősül. Az ajánlati kötöttségre a távollevők között tett ajánlatra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tulajdonos ajánlati kötöttségének idejét a szerződés általános szabályaiban meghatározottnál rövidebb időtartamban nem határozhatja meg.

(3) Ha a jogosult az ajánlati kötöttség ideje alatt nem tesz elfogadó nyilatkozatot, a tulajdonos a dolgot az ajánlatot tevő harmadik személy ajánlatának megfelelően vagy annál az eladó számára kedvezőbb feltételek mellett eladhatja.

(4) Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre.

(5) Ha ugyanazon dologra nézve több személyt azonos rangsorban illet meg elővásárlási jog, és közülük többen tesznek elfogadó nyilatkozatot, a tulajdonos késedelem nélkül köteles erről a jogosultakat tájékoztatni, akik a tájékoztatás hatályossá válásától számított nyolc napon belül elfogadó nyilatkozatukat visszavonhatják. E határidő leteltekor az adásvételi szerződés a hatályos elfogadó nyilatkozatot tett jogosultakkal jön létre. Az elfogadó nyilatkozatot tett jogosultak egymás közötti érdekeltségük arányában szereznek közös tulajdont. Ha az elfogadó nyilatkozatot tett jogosultak érdekeltségének aránya nem állapítható meg, a jogosultak egyenlő arányban szereznek tulajdoni hányadot a dolgon.

 

Itt lát egy mintát, de az aktuális ingatlanhoz, mindenben igazodó nyilatkozatot, biztonságosabb, ha az adásvételi szerződést kötő ügyvéd készíti el.

Elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat

Elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozat

Alulírottak családi és utónév: …………………………………………

születési családi és utónév: …………………………….

születési hely és idő: ………………….…………………

anyja neve: ………………………………………………..

lakcím: ………………………………………………………..

személyi azonosító: …..…………………….…………….

valamint

családi és utónév: …………………………………………

születési családi és utónév: …………………………….

születési hely és idő: ………………..……………………

anyja neve: …………………………..…………………....

lakcím: ………………………………………………..……..

személyi azonosító: ………………………….…………….

mint a ………… Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában ……… helyrajzi számon nyilvántartott,

természetben ……………………………… cím alatt található

ingatlan …/…–…/… arányú tulajdonostársai, ezen nyilatkozat aláírásával elővásárlási jogunkról lemondunk. Egyúttal hozzájárulunk ahhoz, hogy a fent körülírt ingatlan …/… arányú tulajdoni részét

családi és utónév: …………………………………………

születési családi és utónév: …………………………….

születési hely és idő: ……………………..………………

anyja neve: ……………………………….………………..

lakcím: ……………………………………..………………..

személyi azonosító: …………………….….….………….

mint eladó,

családi és utónév: …………………………………………

születési családi és utónév: …………………………….

születési hely és idő: ……………………..………………

anyja neve: ……………………………….………………..

lakcím: ……………………………………..………………..

személyi azonosító: …………………….….….………….

vevőnek eladja.

Kelt: ………………… (város/község neve), ……… év …………… hónap … napján.

.................................                             .................................

elővásárlásra jogosult                                   elővásárlásra jogosult

Előttünk mint tanúk előtt:

………………………………….. .………………………………….. …………………………………..                                 ……………………………………

név, lakcím                                                        név, lakcím

 

A Facebookon>> is megtalál, oldalamat kérem ossza meg ismerőseivel!

Kattintson!

 

TWITTER

Jeletkezzen a zárt INGATLANJOG csoportomba!Üzenetküldés
Elővásárlási joggal kapcsolatban, az alábbi kérdésre szeretnék választ kapni:

E-mail címed:
Szöveg:

Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Hírek
Zártkert eladás egyszerűbben!

Nem kell kifüggeszteni, mint a földeladást.

tovább >>


Új INGATLANJOG Blog

Kedves Látogatóim HOZZÁSZÓLÁSSAL kérhet új témáról bővebb infót.. Dr. M.G.

tovább >>

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!